Vragen en antwoorden vragenlijst

Laatst bijgewerkt: 21 mei 2019

Hieronder staan een aantal vragen en antwoorden over de vragenlijst die verstuurd is in het kader van deelname aan het Bevolkingsonderzoek darmkanker.

Ik heb de vragenlijst gehad, maar mijn meest recente uitslag was gunstig, en niet ongunstig, zoals in de brief vermeld staat.

Wij, de onderzoekers van de afdeling Huisartsgeneeskunde, Amsterdam UMC locatie AMC, hebben de vragenlijst opgesteld en aan het Bevolkingsonderzoek darmkanker gegeven. Zij hebben deze vragenlijst met de begeleidende brieven verstuurd. Het doel was dat deze alleen naar mensen zou gaan met een ongunstige uitslag in het Bevolkingsonderzoek darmkanker tussen de 4 en de 7 maanden geleden.

Helaas is hierbij iets niet helemaal goed gegaan. De vragenlijst is door het Bevolkingsonderzoek ook opgestuurd naar mensen die langer geleden een ongunstige uitslag hadden, en meer recent een gunstige uitslag. Dit was niet de bedoeling. Wij begrijpen dat dit u mogelijk ongerust gemaakt heeft, dit vinden wij erg vervelend. Wij betreuren deze gang van zaken. 

Waarom heb ik de vragenlijst over de deelname aan het Bevolkingsonderzoek darmkanker gehad?

U heeft de vragenlijst over deelname aan het Bevolkingsonderzoek darmkanker gehad omdat u in de database van het Bevolkingsonderzoek darmkanker geregistreerd staat met een ongunstige uitslag in het Bevolkingsonderzoek darmkanker, tussen de 4 en de 7 maanden geleden. Wij doen onderzoek naar mensen zoals u. Daarom hebben wij het Bevolkingsonderzoek darmkanker gevraagd om een door ons opgestelde vragenlijst toe te sturen naar mensen met een ongunstige uitslag in het Bevolkingsonderzoek darmkanker.

Hoe komen jullie aan mijn gegevens?

Wij, de onderzoekers, hebben geen toegang gehad tot uw gegevens. Wij weten niet wie de vragenlijst gehad heeft. Wij hebben de vragenlijst opgesteld, deze aan het Bevolkingsonderzoek darmkanker gegeven en zij heeft de vragenlijst doorgestuurd. 

Is het verplicht om mee te doen?

Meedoen doet u uit vrije wil. Meedoen is niet verplicht. Niet meedoen heeft geen gevolgen. Zowel het Bevolkingsonderzoek darmkanker als de onderzoekers weten niet wie er wel en niet mee hebben gedaan. 

Is de vragenlijst anoniem?

De vragenlijst is zo opgesteld dat met het invullen hiervan uw identiteit niet te achterhalen is. Nadat wij de vragenlijsten hebben ontvangen zullen de gegevens in een database worden ingevoerd. De papieren vragenlijsten worden dan vernietigd. De database met gegevens zal na de verplichte bewaartermijn van 15 jaar worden vernietigd. Als u meedoet, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie in de vragenlijst door de vragenlijst naar ons terug te sturen.

Ik wil meedoen, maar ik ben de vragenlijst kwijt.

U kunt een nieuwe vragenlijst aanvragen via deze link: nieuwe vragenlijst.

Mag ik vragen overslaan in de vragenlijst?

Wij hebben het liefst dat u alle voor u bedoelde vragen invult in de vragenlijst. Echter, als u een vraag niet in wil vullen dan mag dat. Wij zouden graag uw vragenlijst terug zien, ook als u bepaalde vragen liever niet wil beantwoorden. 

Kost het mij geld als ik de vragenlijst terug wil sturen?

U kunt de vragenlijst in de bijgevoegde envelop doen. Hierop hoeft u geen postzegel te doen. Het kost u dus geen geld.

Ik wil de vragenlijst graag online invullen.

Dat kan. Er staat een digitale link naar een website in de brief die u ontvangen heeft. Als u deze link intypt in uw browser dan komt u uit bij de website waar u de vragenlijst in kunt vullen.

Waarom krijg ik een herinnering als ik de vragenlijst al ingevuld heb?

Wij weten niet wie de vragenlijst wel en niet hebben ingevuld en/of opgestuurd. Daarom sturen we een herinnering aan iedereen. Als u de vragenlijst al in heeft gestuurd hoeft u hem niet opnieuw in te vullen. 

Hoeveel mensen hebben de vragenlijst gehad?

De vragenlijst is naar 3000 mensen gegaan die geen inwendig darmonderzoek hebben laten doen nadat zij een ongunstige uitslag in het Bevolkingsonderzoek darmkanker ontvingen. Hij is ook naar 1500 mensen gegaan die dit inwendig darmonderzoek wel hebben laten doen na een ongunstige uitslag. In totaal is de vragenlijst dus naar 4500 mensen gegaan. 

Waarom heb ik wel een vragenlijst gehad en mijn buurman, vriend(in) of partner niet?

De mensen die een vragenlijst hebben gekregen hebben een ongunstige uitslag in het Bevolkingsonderzoek darmkanker gehad tussen de 4 en de 7 maanden geleden. Deze mensen zijn willekeurig (op basis van toeval) geselecteerd door het Bevolkingsonderzoek darmkanker Het kan dus zijn dat u wel geselecteerd bent, maar uw buurman, vriend(in) of partner niet. 

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is te achterhalen waarom sommige mensen geen inwendig darmonderzoek laten doen, en andere mensen wel. We willen weten wat voor zaken er voor zorgen dat sommige mensen geen darmonderzoek laten doen. We willen ook weten hoe deze mensen van elkaar verschillen. Mogelijk zijn er goede redenen om geen darmonderzoek te laten doen, of kunnen er dingen verbeterd worden aan het Bevolkingsonderzoek darmkanker. Als dat zo is, kunnen wij daarover een advies uitbrengen aan het Bevolkingsonderzoek. 

Ik heb nog meer vragen, of ik wil iemand spreken.

U kunt contact opnemen met Lucinda Bertels, de uitvoerend onderzoeker. Haar email is: l.s.bertels@amc.nl en haar telefoonnummer is 020-5664271.