Het interview

Dit onderzoek

Dit onderzoek is erop gericht om te weten te komen waarom sommige mensen geen darmonderzoek ondergaan nadat zij een ongunstige uitslag krijgen in het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarom zoeken wij mensen die een ongunstige uitslag gehad hebben om ze een interview af te nemen.

Het gaat hierbij om mensen die geen darmonderzoek (een coloscopie) hebben laten doen. Ook zoeken wij mensen die wel een coloscopie hebben ondergaan na het ontvangen van een ongunstige uitslag. Hieronder staat meer informatie over wat het interview inhoudt.

Het interview

De onderzoeker is Lucinda Bertels. Zij zal het interview afnemen, of 1 van haar studenten. Het gaat hierbij om een zogenaamd diepte-interview. Een diepte-interview is een interview waarbij de onderzoeker u vragen stelt die soms best persoonlijk kunnen zijn. Het interview zal gaan over uw redenen om geen darmonderzoek of wel een darmonderzoek te laten doen, maar ook over een aantal andere zaken, zoals de omstandigheden die ertoe leidden om geen of wel darmonderzoek te laten doen, wat de ongunstige uitslag met u deed en hoe u het hele proces heeft ervaren. Ook zal de onderzoeker u vragen om iets te tekenen in een invuloefening.

Mocht u op sommige vragen geen antwoord willen geven dan kunt u dit op elk moment aangeven. Het interview zal ongeveer een half uur duren en kan bij u thuis worden afgenomen of in het AMC. Eventuele familieleden mogen daarbij aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. U krijgt ter compensatie een cadeaubon van 20 euro.

Uw gegevens

Het geluid van het interview zal opgenomen worden zodat het later uitgeschreven kan worden. Uw gegevens zullen geanonimiseerd worden opgenomen in het onderzoek. Dit houdt in dat de onderzoeker aan het interview een code toekent in plaats van uw naam. Onderzoeker Lucinda Bertels is op die manier de enige die weet welk interview bij wie is afgenomen.

Indien er tijdens het interview informatie naar voren komt waaruit uw identiteit makkelijk te achterhalen is dan zal deze informatie aangepast worden om dit te voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om namen van personen, plaatsnamen en werkplekken. Deze namen zullen dan worden vervangen door een alias.

Korte stukken uit het interview zullen mogelijk gebruikt worden in wetenschappelijke artikelen.

Voordat de onderzoeker het interview afneemt neemt zij deze dingen met u door en tekent u een formulier waarmee u instemt met de hierboven genoemde dingen. U bent niet verplicht tot het geven van antwoorden en mag op elk gewenst moment stoppen met het interview.

Vragen

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u deze stellen aan de uitvoerende onderzoeker Lucinda Bertels. Haar emailadres is l.s.bertels@amc.nl en ze is bereikbaar op telefoonnummer Telefoonnummer 020-5663065. U kunt ook een bericht achterlaten op deze website: klik dan hier.