De vragenlijst

In mei 2019 wordt onder 4500 mensen met een ongunstige uitslag in het Bevolkingsonderzoek darmkanker een vragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst heeft als doel te onderzoeken welke redenen mensen kunnen hebben om wel, of geen vervolgonderzoek (een coloscopie) te ondergaan nadat zijn een ongunstige uitslag hebben ontvangen van de ontlastingstest in het Bevolkingsonderzoek Darmkanker.

Omdat mensen met een ongunstige uitslag van de ontlastingstest een verhoogde kans op darmkanker hebben, willen wij graag weten welke redenen zij kunnen hebben om geen inwendig darmonderzoek te laten doen, of juist wel. Dit kunnen goede redenen zijn, of er kunnen dingen meespelen die misschien beter anders geregeld zouden kunnen worden. Op dit moment weten wij hier nog te weinig vanaf.

De vragenlijst wordt verspreid onder 3000 mensen die geen coloscopie ondergingen, en 1500 mensen die deze wel ondergingen. Deze mensen ontvingen de ongunstige uitslag van de ontlastingstest tussen de 4 en de 7 maanden geleden.

De vragenlijst is ontwikkeld door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC (locatie AMC). Dit onderzoek wordt gesponsord door KWF kankerbestrijding. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het Bevolkingsonderzoek darmkanker.

Voor vragen en antwoorden over de vragenlijst, klik hier.