Uitleg

Achtergrond

In het Bevolkingsonderzoek darmkanker worden mensen tussen de 55 en 75 jaar oud uitgenodigd om hun ontlasting op te sturen met behulp van een thuistest. Als in deze ontlasting bloed wordt gevonden dan wordt hen aangeraden om een darmonderzoek (coloscopie) te laten doen om te onderzoeken of zij darmkanker hebben.

Niet iedereen blijkt het advies om een darmonderzoek te laten doen ook op te volgen. Het kan zijn dat mensen die besluiten dit niet te doen daar goede redenen voor hebben. Op dit moment is daar echter nog niets over bekend.

Wij onderzoeken waarom sommige mensen geen vervolgonderzoek laten doen nadat zij een ongunstige uitslag van de thuistest hebben gehad in het bevolkingsonderzoek darmkanker. Ook onderzoeken wij waarom andere mensen juist wel meedoen aan vervolgonderzoek.

Hiervoor hebben wij eerst interviews afgenomen met personen die wel of juist niet het inwendig darmonderzoek hebben laten doen na een ongunstige uitslag in het Bevolkingsonderzoek darmkanker. Hierna hebben wij een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst wordt in mei 2019 verstuurd aan 4500 mensen.

Voor meer uitleg over de vragenlijst, klik hier.

Lucinda Bertels
Onderzoeker, afdeling Huisartsgeneeskunde
Amsterdam UMC, locatie AMC
Email: l.s.bertels@amc.nl

Amsterdam UMC logokwf_logo@2x